Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Τα κάταλληλα σκευάσματα για το ωίδιο ροδακινιάς.


Για το ωίδιο Sphaerotheca pannosa, που μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές στη ροδακινιά, έχουν εγκριθεί αρκετά ωιδιοκτόνα σκευάσματα με δραστική ουσία θειάφι, απλά οργανικά, αλλά και με δύο δραστικές ουσίες.


Θειάφι
Η εφαρμογή θειούχων σκευασμάτων στη ροδακινιά για την αντιμετώπιση του ωιδίου χρειάζεται προσοχή επειδή υπάρχουν ποικιλίες ευαίσθητες, ιδιαίτερα όταν οι θερμοκρασίες είναι σχετικά υψηλές. Εγκεκριμένα και αποτελεσματικά σκευάσματα, βρέξιμοι κόκκοι, για την αντιμετώπιση του ωιδίου Sphaerotheca pannosa στη ροδακινιά με δραστική ουσία sulphur 80% κατά βάρος και ημερομηνία χρήσης μέχρι 30 Ιουνίου 2014 είναι:
• Thiovit 80 WG της Syngenta Hellas ABEE

• Kumulus S 80 WG της BASF Hellas ABEE
• Zan 80 WG της Farma-Chem ABEE

Εφαρμογές
Τα παραπάνω σκευάσματα με θειάφι 80% εφαρμόζονται με ψεκασμούς καλύψεως του φυλλώματος της ροδακινιάς για την αντιμετώπιση του ωιδίου όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια. Οι ψεκασμοί γίνονται στα στάδια της πτώσης των πετάλων, της απόσπασης του κάλυκα και κατά το σχηματισμό των καρπιδίων. Δόση 300 – 400 γραμμάρια σκευάσματος σε 100 λίτρα νερό.

Απλά οργανικά
Από τα σκευάσματα με μία δραστική ουσία που είναι εγκεκριμένα για την προστασία και θεραπεία του ωιδίου στη ροδακινιά είναι :
• Topas 100 EC, γαλακτοποιήσιμο υγρό με δραστική ουσία penconazole 10%, βάρος ανά όγκο, της Syngenta Hellas ABEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι 30 Ιουνίου 2014
• Folicur 25 WG, βρέξιμοι κόκκοι με δραστική ουσία tebuconazole 25% κατά βάρος της Bayer Hellas ABEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014
• Nimrod 25 WG, βρέξιμοι κόκκοι με δραστική ουσία bupirimate 25% κατά βάρος της Άλφα Γεωργικά Εφόδια ABEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι 31 Μαΐου 2015

Εφαρμογές
Το σκεύασμα Topas 100 EC εφαρμόζεται με ψεκασμούς καλύψεως του φυλλώματος της ροδακινιάς για την αντιμετώπιση του ωιδίου  με τρεις ψεκασμούς, στην πτώση των πετάλων, στην απόσπαση του κάλυκα και 20 ημέρες αργότερα. Δόση 17 – 25 κ. εκ. σκευάσματος σε 100 λίτρα νερό.
 
Σύνθετο
Σκεύασμα με δύο δραστικές ουσίες για συντονισμένη δράση εναντίον του ωιδίου Sphaerotheca pannosa στη ροδακινιά έχει εγκριθεί το Signum 26,7/6,7 WG, βρέξιμοι κόκκοι, με δραστικές ουσίες boscalid 26,7% & pyraclostrobin 6,7% κατά βάρος της BASF Hellas ABEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι 31 Ιουλίου 2018.

 Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου