Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Τον Μάιο χτυπά η καρπόκαψα τη μηλιά.


Η περίοδος της πρώτης πτήσης της καρπόκαψας βρίσκεται, τώρα το Μάιο, σε πλήρη εξέλιξη στα περιβόλια με μηλιές. Στις περιοχές όπου υπάρχουν συλλήψεις πεταλούδων καρπόκαψας στις φερομονικές παγίδες και ανάλογα με τις συστάσεις των Περιφερειακών κέντρων αγροτικών προειδοποιήσεων θα πρέπει να γίνει ψεκασμός με εγκεκριμένο εντομοκτόνο.


Οι επεμβάσεις είναι προληπτικές και στοχεύουν στη θανάτωση των νεαρών προνυμφών πριν αυτές εισχωρήσουν στα καρπίδια.

Σκευάσματα
Για την αντιμετώπιση της καρπόκαψας στη μηλιά έχουν εγκριθεί αρκετά σκευάσματα με βάση διάφορες δραστικές ουσίες, όπως :

• Calypso 480 SC, αιωρηματοποιήσιμο υγρό με δραστική ουσία thiacloprid 48%, βάρος ανά όγκο, της Bayer Hellas ABEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι 31 Ιανουαρίου 2014
• Decis 25 EC, γαλακτοποιήσιμο υγρό με δραστική ουσία deltamethrin 2,5%, βάρος ανά όγκο, της Bayer Hellas ABEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013
• Cascade 10 DC εναιωρηματοποιήσιμο συμπύκνωμα, με δραστική ουσία flufenoxuron 10%, βάρος ανά όγκο, της BASF Hellas ΑBEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012
• Insegar 25 WG, βρέξιμοι κόκκοι με δραστική ουσία fenoxycarb 25% κατά βάρος της Syngenta Hellas ABEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012
• Calypso 180 OD, ελαιώδες αιώρημα με δραστική ουσία thiacloprid 18%, βάρος ανά όγκο, της Bayer Hellas ABEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι 31 Ιανουαρίου 2014
• Steward 30 WG, βρέξιμοι κόκκοι με δραστική ουσία indoxycarb 30% κατά βάρος της DuPont Hellas ABEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι 31 Μαρτίου 2016.

Εφαρμογές
Αποτελεσματική εφαρμογή, για την αντιμετώπιση της καρπόκαψας στη μηλιά, γίνεται με την έναρξη εναπόθεσης των αυγών μέχρι πριν της εισόδου των νεαρών προνυμφών στους νεαρούς καρπούς. Δοσολογία ανάλογα με το σκεύασμα :
• Cascade 10 DC, 100 κ. εκ. σκευάσματος σε 100 λίτρα νερό, ημέρες πριν από τη συγκομιδή 50
• Insegar 25 WG, 100 γραμ. σε 100 λίτρα νερό, ημέρες πριν από τη συγκομιδή 60
• Steward 30 WG, 16,5 γραμ. σε 100 λίτρα νερό, ημέρες πριν από τη συγκομιδή 7
• Decis 25 EC, 60 κ. εκ. σε 100 λίτρα νερό, ημέρες πριν από τη συγκομιδή 1

Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου