Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Εντοπίστηκε βαμβακάδα σε ροδακινιές της Θεσσαλονίκης.


Τις πρώτες ωοτοκίες βαμβακάδας παρατήρησαν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Φυτών Θεσσαλονίκης, σε ροδακινιές της περιοχής. Κατόπιν αυτού, όπως τονίζουν οι ειδικοί, αναμένεται η εμφάνιση των κινητών προνυμφών (έρπουσες).


 Γι’ αυτό και συνιστούν, σε οπωρώνες που για οποιονδήποτε λόγο δεν έγινε μέχρι τώρα σωστά η αντιμετώπιση του κοκκοειδούς και υπάρχουν προσβολές, να γίνει ο απαραίτητος ψεκασμός.
I) Σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής ο ψεκασμός να γίνει 3 – 5 Μαΐου με κατάλληλα φάρμακα όπως: ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ, ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ και
ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ. Σύμφωνα με τους γεωπόνους, ο ψεκασμός πρέπει να επαναληφθεί μετά δύο εβδομάδες.
II) Σε περίπτωση ελαφράς προσβολής να γίνει μόνο μία εφαρμογή περίπου στις 11 - 13 Μαΐου με ένα από τα ίδια σκευάσματα. Επειδή οι προσβολές είναι συνήθως εντοπισμένες στην περίμετρο των κτημάτων, στις κορυφές ή στα χαμηλά των δέντρων από εσφαλμένο τρόπο ψεκασμού, οι γεωπόνοι του Κέντρου συνιστούν τοπική και κατευθυνόμενη εφαρμογή μόνο στα προσβεβλημένα δένδρα ή σημεία, για προστασία των ωφελίμων και μείωση των υπολειμμάτων.
Να σημειωθεί ότι σε όσους οπωρώνες έγινε ψεκασμός με ΠΥΡΙΠΡΟΞΥΦΕΝ, δεν απαιτείται άλλη εφαρμογή.

Β. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ
Αναμένονται οι πρώτες προσβολές του εντόμου στις κορυφές των νεαρών βλαστών μήκους 15 - 20 εκατοστών. Να γίνει ψεκασμός, μόνο όπου υπάρχει προσβολή σε νεαρές φυτείες ή φυτώρια στα τέλη Απριλίου.
Κατάλληλα φάρμακα είναι ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ και ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ.
Με την εφαρμογή αυτή περιορίζεται και ο πληθυσμός του «κλεονού» που προσβάλλει τα νεκταρίνια. Σε περίπτωση που γίνεται καταπολέμηση της βαμβακάδας (όπως παραπάνω), δεν απαιτείται χωριστή εφαρμογή. Η προσβολή της καρπόκαψας της ροδακινιάς είναι μικρότερης σημασίας απ’ ότι της ανάρσιας και θεωρείται σκόπιμο να γίνει αργότερα κοινή εφαρμογή για τα δύο έντομα μαζί, με κέντρο βάρους την ΑΝΑΡΣΙΑ

Γ. ΑΦΙΔΑ
Όπου παρουσιάζονται προσβολές να γίνουν ψεκασμοί με ΙΜΙΝΤΑΚΛΟΠΡΙΝΤ, ΠΥΜΕΤΡΟΖΙΝ,ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ, κ.α.

Δ. ΩΙΔΙΟ
Συνιστάται η εφαρμογή προστατευτικών φαρμάκων στο ευαίσθητο στάδιο πριν τη σκλήρυνση του πυρήνα των ευπαθών ποικιλιών. Σε περίπτωση εμφάνισης προσβολών συνιστάται η χρήση θεραπευτικών ωιδιοκτόνων.

Ε. ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΟ
Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με το ωϊδιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου