Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Έπεσαν οι υπογραφές Σκανδαλίδη - Σαχινίδη για την ΚΥΑ αδειοδότησης αρδευτικών γεωτρήσεων - πηγαδιών.


Τις υπογραφές του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Σκανδαλίδη και του αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Φίλιππου Σαχινίδη τροποποίηση έλαβε η Κοινή Υπουργική Απόφαση 150554/10-6-2011 που αφορά τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις –πηγάδια.
Οι τροποποιήσεις που επετεύχθησαν είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των υπηρεσιών των ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΚΑ και έχουν στόχο:

την απαλλαγή του αγρότη- κατόχου γεώτρησης από οποιοδήποτε κόστος
την απλούστευση των διαδικασιών
την συγκέντρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες αξιόπιστων τεχνικών στοιχείων για τις υφιστάμενες γεωτρήσεις (βάθος, παροχή, στάθμη, τρόπος άντλησης κλπ) και

τον προσδιορισμό και την καταγραφή της γεωγραφικής θέσης της γεώτρησης χωρίς κόστος για τον αγρότη
Η εν λόγω ΚΥΑ προωθείται για υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων, Πολιτισμού και Τουρισμού. Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών είναι η 16η Ιουνίου 2012.

Πηγή:


http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=70809


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου