Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας: Η εισαγωγή μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών ουσιών αποτελεί απειλή για τις εξαγωγές μας.


Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι έχει υποπέσει στην αντίληψή του πως πραγματοποιούνται παράνομες εισαγωγές μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών ουσιών στη χώρα μας, από χώρες όπως η Βουλγαρία και η Τουρκία (άμεσα ή έμμεσα μέσω κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία). Όπως τονίζει, μια τέτοια πρακτική, που αφορά τη χρήση απαγορευμένων δραστικών ουσιών, ενέχει μεγάλο κίνδυνο για το περιβάλλον, το χρήστη και τον καταναλωτή. Όμως κινδυνεύουν άμεσα και οι εξαγωγές πολλών γεωργικών μας προϊόντων, γιατί στο ευρωπαϊκό εμπόριο γεωργικών προϊόντων αρκεί η ανίχνευση υπολειμμάτων απαγορευμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε μια μικρή παρτίδα, για να καταδικάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τις εξαγωγές.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Tο Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επιτελώντας το ρόλο του, που είναι αυτός του θεσμοθετημένου συμβούλου της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής και προστασίας περιβάλλοντος (Ν.1474/1984), δραστηριοποιούμενο σε μια ακριτική περιοχή της χώρας μας (περιοχή ευθύνης τους Ν. Δράμας, Καβάλας και Σερρών), θέλει να σας θέσει ένα θέμα που αφορά την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και της αγροτικής μας παραγωγής, αλλά και την απώλεια δημοσίων εσόδων για το κράτος.

Συγκεκριμένα, έχει υποπέσει στην αντίληψή μας, μετά από κρούσεις μελών μας, ότι πραγματοποιούνται παράνομες εισαγωγές μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών ουσιών στη χώρα μας από χώρες όπως η Βουλγαρία και η Τουρκία (άμεσα ή έμμεσα μέσω κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία). Επιπρόσθετα η παραχάραξη γνωστών σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι ένα νεοεμφανιζόμενο ζήτημα.

Μια τέτοια πρακτική, που αφορά τη χρήση απαγορευμένων δραστικών ουσιών, ενέχει μεγάλο κίνδυνο για το περιβάλλον, το χρήστη και τον καταναλωτή με δεδομένο ότι οι ουσίες αυτές είναι απαγορευμένες σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε αλλά και την Ελληνική νομοθεσία. Πέραν αυτού όμως, κινδυνεύουν άμεσα οι εξαγωγές πολλών γεωργικών μας προϊόντων διότι, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, στο Ευρωπαϊκό Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων η ανίχνευση και μόνο υπολειμμάτων απαγορευμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε μια μικρή παρτίδα, μπορεί να καταδικάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων κάποιας χώρας και στην καλύτερη περίπτωση τις εξαγωγές μόνο ορισμένων γεωργικών προϊόντων αυτής.

Μεγάλος κίνδυνος υπάρχει άμεσα όμως και για την ίδια τη γεωργική παραγωγή αλλά και το φυτικό μας κεφάλαιο από τη μειωμένη δράση των παραχαραγμένων σκευασμάτων (διότι έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε δραστική ουσία). Ο κίνδυνος όμως αυξάνεται ακόμα περισσότερο από τη φυτοτοξική δράση τους, αφού αυτά δεν έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις σωστές προδιαγραφές και μπορεί να περιέχουν άλλα υποπροϊόντα με επιβλαβή, φυτοτοξική, ακατάλληλη αλλά και επικίνδυνη ακόμα δράση για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Ένα ακόμα θέμα υπάρχει με τις παράλληλες εισαγωγές εγκεκριμένων σκευασμάτων στην Ε.Ε., Βουλγάρικης προέλευσης τα οποία εφόσον πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές τότε μπορούν να εισαχθούν στη χώρα μας. Όμως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα προϊόντα αυτά είναι παράνομα αν δεν διαθέτουν μεταφρασμένη ετικέτα στα Ελληνικά. Ο λόγος είναι προφανής, αφού οι Έλληνες αγρότες δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν Βουλγάρικα και συνεπώς έτσι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν με το σωστό τρόπο το προϊόν προκαλώντας ζημιές τόσο στην καλλιέργεια τους, στη δική τους υγεία όσο και στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Ο κίνδυνος στην περίπτωση αυτή για τους ίδιους τους χρήστες αυξάνει κατακόρυφα διότι δεν μπορούν να γνωρίζουν για τα μέσα προστασίας που πρέπει να λάβουν κατά τη χρήση αυτών των φυτοπροστατευτικών ουσιών, ούτε και για τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να χορηγηθούν στην περίπτωση ατυχήματος, αφού αυτά τα μέτρα αναγράφονται επί της συσκευασίας (η οποία είναι στα Βουλγάρικα) και επεξηγούνται από τον υπεύθυνο επιστήμονα (Γεωπόνο) κατά την προμήθεια του σκευάσματος από το κατάστημα γεωργικών φαρμάκων. Επειδή όμως η προμήθεια αυτών των σκευασμάτων δεν γίνεται από τα εγχώρια καταστήματα, άρα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Πέραν όμως των ανωτέρω επιπτώσεων, αυτή η παράνομη διακίνηση συνεπάγεται με απώλεια φορολογικών εσόδων και συναλλάγματος για το κράτος μας σε δύσκολες εποχές για τη χώρα μας. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι στην Ελληνική αγορά υπάρχουν αντίστοιχα σκευάσματα, με νόμιμη έγκριση, για να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις καλλιέργειες τους. Αυτά δε τα προϊόντα υπόκεινται επιπρόσθετα και σε όλους τους φορολογικούς ελέγχους (πέραν των άλλων ελέγχων) και αποδίδουν σημαντικά έσοδα για το κράτος, πράγμα που δεν συμβαίνει με τα ανωτέρω παρανόμως διακινούμενα.
Όπως ήδη γνωρίζετε, οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων αλλά και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν προβεί σε ελέγχους και το ΥΠΑΑΤ έχει επιβάλλει τις ανάλογες ποινές. Λόγω όμως της επικείμενης έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου, ζητάμε να ενταθούν οι έλεγχοι αυτοί τόσο στα σημεία εισόδου της χώρας μας όσο και στους αγρούς κατά την διάρκεια των ψεκασμών όπου γίνεται η χρήση των φυτοπροστατευτικών ουσιών. Όμως οι έλεγχοι αυτοί για να είναι αποτελεσματικοί πέραν της αύξησης του αριθμού των, θα πρέπει να διευρυνθεί και η γκάμα των δραστικών που ελέγχονται, από τα εργαστήρια του ΥΠΑΑΤ (τόσο κεντρικά όσο και από τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου).

Μόνο με την επίδειξη συλλογικής υπεύθυνης συμπεριφοράς από όλους όσους ασχολούνται με την αλυσίδα παραγωγής των τροφίμων και τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων σε όλη αυτή την αλυσίδα μπορεί να επιτευχθεί η πολυπόθητη ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων για τον καταναλωτή, η προστασία του περιβάλλοντος και τέλος η εμπορευσιμότητα και οι εξαγωγές των γεωργικών μας προϊόντων. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία όμως, κομβικό και επιβεβλημένο στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία είναι η διενέργεια των ελέγχων σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής τροφίμων, ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι».

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Ζαφείρης Μυστακίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Κων/νος Στέφος


Πηγή:


http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=70789

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου