Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Η βιολογική γεωργία ανώτερη της συμβατικής.


Ανώτερη της συμβατικής είναι η βιολογική γεωργία σύμφωνα με έρευνα 30 χρόνων από το Ινστιτούτο RODALE των ΗΠΑ, που προσφάτως ανακοίνωσε τα τελευταία αποτελέσματα των πειραμάτων του πάνω σε γεωργικά συστήματα.


Το μεγαλύτερο πείραμα που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική όπου αναμετρήθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των βιολογικών και συμβατικών γεωργικών πρακτικών.

Αρχικά στο πείραμα ερευνήθηκε η μετάβαση από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία. Στη μελέτη αυτή εξετάστηκε επιπλέον η ενέργεια και η οικονομία των δύο συστημάτων καθώς και η παραγωγικότητα, η ποιότητα του εδάφους.


Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν δείχνουν πως:

• Οι αποδόσεις των βιολογικών είναι ίδιες και ανώτερες αυτές των συμβατικών,

• Οι αποδόσεις των βιολογικών ξεπερνούν αυτές των συμβατικών σε χρονιές με παρατεταμένη ξηρασία.

• Η οργανική ύλη του εδάφους οικοδομείται από συστήματα βιολογικής γεωργίας, καθιστώντας το, ένα πιο βιώσιμο σύστημα.

• Η βιολογική γεωργία είναι πιο αποτελεσματική ενεργειακά χρησιμοποιώντας 45% λιγότερη ενέργεια.

• Τα συμβατικά γεωργικά συστήματα παράγουν 40% περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου, ενώ και

• Τα συστήματα βιολογικής γεωργίας είναι πιο κερδοφόρα από τα συμβατικά.

Το Ινστιτούτο μετά από 30ετή μελέτη κατέληξε πως οι βιολογικές μέθοδοι παραγωγής βελτιώνουν την ποιότητα των τροφίμων μας, της υγείας των εδαφών και των υδάτων.

Εκτός από τις περισσότερες θέσεις εργασίας, η βιολογική γεωργία, προσφέρει επίσης, βιώσιμο εισόδημα στους αγρότες, και μπορεί να αποκαθιστά την εμπιστοσύνη της χώρας εφαρμογής στην αγροτική κοινότητα και το σύστημα διατροφής. Σύμφωνα με τον Mark Smallwood, διευθυντή του Ινστιτούτου Rodale, «Το πείραμα επιβεβαιώνει πως η βιολογική γεωργία είναι υγιέστερος και ασφαλέστερος τρόπος καλλιέργειας. Μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και παρέχει προστασία των φυσικών πόρων που είναι πολύτιμοι».

Ο επικεφαλής επιστήμονας στο Ινστιτούτο, Dr Elaine Ingham, δηλώνει πως «αυτό το πείραμα τεκμηριώνει και με επιστημονικό τρόπο, ότι πολλές πληροφορίες σχετικά με την βιολογική γεωργία, όπως ότι έχει ως αποτέλεσμα ο παραγωγός να χάσει χρήματα, ή ότι οδηγεί σε χαμηλότερη απόδοση, ή έχει πιο ακριβές πρακτικές διαχείρισης, είναι απλά μύθοι».

Η εκπαίδευση των καλλιεργητών, συμβατικών και βιολογικών, με τις μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα για να εξασφαλιστεί ίση ή καλύτερη απόδοση από γεωργικές πρακτικές που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, είναι το επόμενο σκαλοπάτι για να γίνουν βήματα μπροστά.

Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου