Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Μειώνεται το μερίδιο αγοράς των ελληνικών ροδάκινων και νεκταρινιών στη Γερμανία παρά τις χαμηλές τιμές χονδρικής.


Το Ελληνικό Προξενείο στο Μόναχο της Γερμανίας, ανακοίνωσε τις επίσημες ποσότητες ροδάκινων και νεκταρινιών που εισήχθησαν στη Γερμανία το 2011, αλλά και τις τιμές που πέτυχαν οι εξαγωγείς μέσα στο 2012. Σύμφωνα με αυτά, η Ελλάδα κατέχει πολύ μικρό μερίδιο της αγοράς, το οποίο μικραίνει, ακόμη και αν οι τιμές χονδρικής είναι πιο ανταγωνιστικές από τους ανταγωνιστές της.

Ροδάκινα
Οι τέσσερις βασικές χώρες προμηθεύτριες ροδάκινων της Γερμανίας την περίοδο 2009-2011 ήταν η Ισπανία (με μερίδιο αγοράς 51,7%), η Ιταλία (με 36,4%), η Γαλλία (με 7,6%) και η Ελλάδα (με 2,4%). Οι εισαγωγές το 2011 ήταν μειωμένες και για τις τέσσερις χώρες αλλά η Ελλάδα σημείωσε το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης έναντι του 2010 (-52,3%). Το 98,7% των συνολικών εισαγωγών προήλθε από την Ε.Ε. Αναλυτικά, οι εισαγωγές ροδάκινων στη Γερμανία την περίοδο 2009–2011
διαμορφώθηκαν ως εξής:
Χώρες
Εισαγωγές (σε χιλ. ευρώ)
2011
Μερίδιο 2011
Διαφορά 2011/2010
2010
2009
Ισπανία
45.635
51,7%
-7,3%
49.244
38.504
Ιταλία
32.136
36,4%
-24,8%
42.744
34.828
Γαλλία
6.693
7,6%
-23,4%
8.733
8.939
Ελλάδα
2.148
2,4%
-52,3%
4.500
2.316
Σύνολο Ε.Ε.
87.112
98,7%
-17,7%
105.826
84.870
Σύνολο λοιπών χωρών
1.117
1,3%
-18,3%
1.367
1.801
Σύνολο εισαγωγών
88.229
100%
-17,7%
107.193
86.671
Οι τιμές χονδρικής για το 2012 για την Ελλάδα ήταν οι χαμηλότερες συγκριτικά με αυτές των λοιπών τριών βασικών προμηθευτών της Γερμανίας. Σημειώνουμε ότι οι ελληνικές τιμές αφορούν στην περίοδο 26η–30η ημερολογιακή εβδομάδα (σύντομη διάρκεια εμφάνισης του προϊόντος στην αγορά) ενώ για τις υπόλοιπες τρεις χώρες αφορούν στην περίοδο 19η–30η εβδομάδα. Αναλυτικά:
Εξέλιξη μέσης ελάχιστης και μέγιστης τιμής, σε ευρώ ανά 100 κιλά για την χρονική περίοδο από 19η-30ηημερολογιακή εβδομάδα
Χώρες
Min 2012
Max 2012
Ισπανία
143
454
Ιταλία
129
500
Γαλλία
226
337
Ελλάδα
111
165
Νεκταρίνια
Οι εισαγωγές νεκταρινιών στη Γερμανία την περίοδο 2009 – 2011 διαμορφώθηκαν ως εξής:
Χώρες
Εισαγωγές (σε χιλ. ευρώ)
2011
Μερίδιο 2011
2011/2010
2010
2009
Ισπανία
70.625
44,6%
-16,8%
84.194
68.746
Ιταλία
69.107
43,7%
-23,8%
90.692
70.814
Γαλλία
10.158
6,4%
-33,1%
15.189
14.291
Χιλή
4.794
3%
+69,4%
2.830
2.772
Ελλάδα
1.441
0,9%
-58,0%
3.433
3.216
Σύνολο Ε.Ε.
152.119
96,1%
-22,1%
195.387
157.348
Σύνολο λοιπών χωρών
6.102
3,9%
+49,0%
4.094
3.571
Σύνολο εξαγωγών
158.221
100%
-20,7%
199.481
160.919
Η Ισπανία και η Γαλλία το 2011 κάλυψαν περισσότερο από το 88% των συνολικών εισαγωγών. H Ελλάδα απέσπασε μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί μόνο το 0,9% (επί του συνόλου των εισαγωγών). Οι συνολικές γερμανικές εισαγωγές το 2011 μειώθηκαν κατά 20,7% έναντι του 2010. Το 96,1% των συνολικών εισαγωγών προέρχεται από την Ε.Ε.

Οι τιμές χονδρικής το 2012 διαμορφώθηκαν ως εξής :
Εξέλιξη μέσης ελάχιστης και μέγιστης τιμής σε ευρώ ανά 100 κιλά για τη χρονική περίοδο από 18η-30ηημερολογιακή εβδομάδα
Χώρες
Min 2012
Max 2012
Ισπανία
140
539
Γαλλία
241
345
Ιταλία
128
266
Ελλάδα
Δεν καταγράφηκαν τιμές για το 2012

Πηγή: www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου