Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Προσοχή για τον κόκκινο τετράνυχο σε μηλοειδή.


Προσβολές κόκκινου τετράνυχου σημειώνονται σε αρκετούς οπωρώνες μηλιάς, με την ταυτόχρονη συνύπαρξη όλων των βιολογικών σταδίων του εντόμου, όπως διαπιστώνουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου.


Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι καλλιεργητές θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα την υπολλειμματική διάρκεια των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στις αχλαδιές επειδή πλησιάζουμε στη συγκομιδή αφενός και αφετέρου ότι οι μέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες, είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την τελευταία επέμβαση ως τη συγκομιδή.

Αναλυτικότερα, ανά ασθένεια, οι ειδικοί συνιστούν


ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ
Στους οπωρώνες μηλιάς και αχλαδιάς των ορεινών περιοχών να γίνει επέμβαση από 9 ως 13 Αυγούστου.
Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα: Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων)-3 μέρες, Δελταμεθρίν -7 μέρες, (Εμαμεκτίν μπενζοέιτ-μόνο στη μηλιά-3 μέρες), (Ετοφενπρόξ-μόνο στη μηλιά-7 μέρες), (Θιακλοπρίντ -μόνο στη μηλιά-14 μέρες), Ιντοξακάρμπ-10 μέρες, Μπέτα συφλουθρίν-7 μέρες, Σπινοσάντ-14 μέρες, Συφλουθρίν-7 μέρες, Φοσμέτ-28 μέρες, Χλωρπυριφός-30 μέρες, Χλωρπυριφός μεθύλ-21 μέρες.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (μηλιά)
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται προσβολές από το έντομο σε μήλα των ποικιλιών Γκόλντεν και Τζόναγκολντ.
Συνιστάται συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα. Να προστατευθούν οι καρποί των παραπάνω δύο ποικιλιών, σε όλες τις περιοχές. Η προστασία πρέπει να συνεχιστεί έως τη συγκομιδή.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ (μηλιά)
Όπου μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές να γίνει καταπολέμηση. Σας θυμίζουμε ότι η συχνή χρήση πυρεθρινών εντείνει τις προσβολές, επειδή επιφέρουν αύξηση στη γονιμότητα των τετρανύχων.
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΠΡΟΣΟΧΗ): Θερινά λάδια-21 μέρες , Ασεκουινοσύλ-21 μέρες, Μιλμπεμεκτίν-21 μέρες, Πυρινταμπέν-21 μέρες, Σπιροντικλοφέν-21 μέρες, Φενπυροξιμέιτ-7 μέρες.
Την ιδιαίτερη προσοχή των καλλιεργητών εφιστούν οι γεωπόνοι στα εξής:
-Η χρήση ενός εκ των Φενπυροξιμέιτ και Πυρινταμπέν, δεν επιτρέπει τη χρήση του άλλου, την ίδια καλλιεργητική περίοδο.
-Ασεκουινοσύλ, Σπιροντικλοφέν χρήση μια φορά στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.
- Μιλμπεμεκτίν, χρήση μέχρι δύο φορές στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

Κατσένιος Νίκος

Πηγή: www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου