Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Πιο κοντά στη δική τους αγορά οι βιοκαλλιεργητές.


Ευρύτερη συναίνεση αποκτά η προσπάθεια για τη θεσμική κατοχύρωση ξεχωριστών λαϊκών αγορών για βιοκαλλιεργητές και παραγωγούς αγροτικών προϊόντων.


Μετά την κατάθεση τροπολογίας 13 βουλευτών σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, ήρθε η ανακοίνωση των οργανώσεων των βιοκαλλιεργητών και των βιολογικών αγορών, που επικροτούν τη θεσμική κατοχύρωση ξεχωριστών αγορών.
Στην τροπολογία αναφέρονται τα εξής: «Στην επικράτεια της χώρας μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν αγορές παραγωγών, ως μια νέα μορφή αγοράς, αυτοτελής και ανεξάρτητη από κάθε
άλλη μορφή αγοράς, όπου συμμετέχουν αμιγώς παραγωγοί και έκαστος διαθέτει τα ιδίας παραγωγής προϊόντα του.
Ειδικότερα, μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν αγορές βιοκαλλιεργητών, όπου συμμετέχουν αμιγώς βιοκαλλιεργητές και έκαστος διαθέτει τα ιδίας παραγωγής πιστοποιημένα, πρωτογενή ή μεταποιημένα, προϊόντα βιολογικής γεωργίας.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς των παραγωγών και βιοκαλλιεργητών, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος ως προς: α) τον ακριβή ορισμό της αγοράς παραγωγών και της αγοράς βιοκαλλιεργητών, β) την υποδομή οργάνωσης και λειτουργίας των αγορών» κ.ά.

Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου