Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Σε ισχύ το πρωτόκολλο για τις εξαγωγές ακτινιδίων στην Κίνα.


Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος με αριθμό 4073, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Βουλή στις 10 Απριλίου, ο οποίος αφορά την κύρωση του πρωτοκόλλου φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων για την εξαγωγή ακτινιδίων από την Ελλάδα στην Κίνα.
Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο νέος νόμος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 87/Α/11 – 3 – 2012 έχει στόχο να ανοίξει τον δρόμο στις εξαγωγές προς την Κίνα με:
την εξασφάλιση των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων που ορίζονται στο πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.
την λήψη μέτρων σχετικά με την πρόληψη και την ολοκληρωμένη διαχείρισης παθογόνων καραντίνας, ώστε να αποφεύγεται η εμφάνισή τους στους οπωρώνες ακτινιδίων και στα
συσκευαστήρια.
τον έλεγχο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα φορτία καρπών ακτινιδίων που προορίζονται για εξαγωγή.
την καταχώρηση σε μητρώο των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και μεταχείρισης ακτινιδίων που προορίζονται για εξαγωγή καθώς και τα στοιχεία σήμανσης κάθε συσκευασίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου, για την εφαρμογή του εν λόγω πρωτοκόλλου αρμόδια υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, μπορεί να αναθεωρούνται ή να συμπληρώνονται, κάθε έτος, οι όροι του Πρωτοκόλλου που αφορούν επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του, σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 12 αυτού, καθώς και κάθε τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

Πηγή:


http://www.paseges.gr/el/news/Se-ishy-to-prwtokollo-gia-tis-exagwges-aktinidiwn-sthn-Kina

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου