Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Έντομα «καραδοκούν» σε αχλαδιές .


Να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τους αχλαδεώνες τους, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, καλούν τους καλλιεργητές οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας.


Οι ειδικοί ζητούν από τους καλλιεργητές, να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, τη συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Άλλωστε, αυτή την περίοδο, έντονος είναι ο κίνδυνος προσβολής των δέντρων της αχλαδιάς από διάφορα έντομα, που μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα καταστροφικά από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και τη συγκομιδή, ιδίως όταν κατά τη βλαστική περίοδο επικρατούν βροχοπτώσεις, καθώς και σε οπωρώνες που βρίσκονται σε υγρές περιοχές.

ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ
Σε οπωρώνες αχλαδιάς που παρατηρούνται υψηλοί πληθυσμοί χειμερινών ακμαίων της ψύλλας, αλλά και σε όσους δεν πραγματοποιήθηκε χειμερινός εντομοκτόνος ψεκασμός και διαθέτουν ιστορικό προσβολών από το έντομο, συστήνεται ένας ψεκασμός στο διάστημα μεταξύ σταδίων πράσινης και λευκής κορυφής (B – E) και ένας ψεκασμός κατά την πτώση των πετάλων (G – H), με κατάλληλα και εγκεκριμένα εντομοκτόνα. Για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικών πληθυσμών του εντόμου, είναι σημαντικό να γίνεται εναλλαγή εντομοκτόνων από διαφορετικές χημικές κατηγορίες. Ιδιαίτερα τα νεότερα εντομοκτόνα, καλό είναι να μην εφαρμόζονται πάνω από δύο φορές σε κάθε καλλιεργητική περίοδο.

ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ ΑΧΛΑΔΙΑΣ
Το έντομο ωοτοκεί στον κάλυκα των ανθέων και οι νεαροί καρποί μαυρίζουν και πέφτουν. Ορισμένες χρονιές οι ζημιές που προκαλούνται είναι σημαντικές. Μόνο σε οπωρώνες που παρατηρήθηκε πέρυσι σοβαρή προσβολή από το έντομο, συνιστάται η διενέργεια ενός ψεκασμού με κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο, αμέσως μετά την άνθηση (Η).

ΚΗΚΙΔΟΜΥΓΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ
Το έντομο προκαλεί παραμορφώσεις των νεαρών καρπών της αχλαδιάς, οι οποίοι στη συνέχεια μαυρίζουν και πέφτουν. Μόνο σε οπωρώνες που παρατηρήθηκε πέρυσι σοβαρή προσβολή από το έντομο, συνιστάται η διενέργεια ενός ψεκασμού με κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο, στο βλαστικό στάδιο πριν την άνθηση και όταν τα κλειστά άνθη είναι διογκωμένα (E).

ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ ΜΗΛΙΑΣ
Το έντομο γεννά τα αυγά του μέσα στα κλειστά άνθη της μηλιάς. Οι προνύμφες καταστρέφουν τα αναπαραγωγικά όργανα, με αποτέλεσμα τα άνθη να παραμένουν κλειστά και να ξεραίνονται. Μόνο σε οπωρώνες που παρατηρήθηκε πέρυσι σοβαρή προσβολή από το έντομο, συνιστάται ένας ψεκασμός με κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο, στο διάστημα μεταξύ πράσινης κορυφής και έναρξης της άνθησης (B – F).

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ ─ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ
Σε οπωρώνες αχλαδιάς και μηλιάς στους οποίους την προηγούμενη χρονιά παρατηρήθηκαν σοβαρές προσβολές από τους παραπάνω εχθρούς και δεν έχουν γίνει χειμερινές εντομοκτόνες επεμβάσεις, συστήνεται μία επέμβαση μέχρι το στάδιο της πράσινης κορυφής (A – B), με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα..

Πηγή:

http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/dendrokipeutika/arthro/77997/edoma-karadokoun-se-ahladies-/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου