Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Από τις τοπικές ποικιλίες στη νέα γενιά μήλου.


Μια μικρή επανάσταση στη μηλοκαλλιέργεια φέρνουν οι καινούργιες ποικιλίες σε συνδυασμό με τις νέες τεχνικές και τα σύγχρονα σχήματα φύτευσης. Οι ποικιλίες σηματωροί της καλλιέργειας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων φύτευσης, με πρωταρχικό στόχο την παραγωγή ενός ανταγωνιστικού προϊόντος, αποτελούν τα απαραίτητα όπλα ώστε το μήλο να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της αγοράς, εγχώριας και διεθνούς.


Και μπορεί ήδη η μηλιά να έχει να επιδείξει 3 ποικιλίες εγγεγραμμένες στον κατάλογο ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, όμως η τεχνική της πυκνής φύτευσης, που στηρίζεται στην αύξηση των αποδόσεων, σε επίπεδα μέχρι και

υπερδιπλάσια από έναν παραδοσιακό οπωρώνα, καθώς και στη μείωση του κόστους παραγωγής του προϊόντος αποτελεί το όχημα για την περαιτέρω εξέλιξη της καλλιέργειας.
Αυτοί είναι και οι σημαντικότεροι λόγοι που αποτελούν σίγουρα ένα σπουδαίο κίνητρο, ώστε να εγκαταλειφθεί ένας παραδοσιακός τρόπος καλλιέργειας αρκετών χιλιάδων ετών.
Την ίδια ώρα, οι σύγχρονοι παραγωγοί αλλάζουν και τις τεχνικές καλλιέργειας. Οι παλμέτες σιγά σιγά εγκαταλείπονται και στη θέση τους έρχεται το νέο σύστημα φύτευσης Fusetto-κυπαρισσάκι, καθώς και κορδόνι-Super Spidel. Οι
αποστάσεις φύτευσεις στα σχήματα αυτά αρχίζουν από 4 x 1 μ., που σημαίνει 250 δέντρα στο στρέμμα μέχρι και 3,50 x 0,50 μ., που σημαίνει 570 δέντρα στο στρέμμα. Τα υποκείμενα που χρησιμοποιούνται είναι κατά κόρον το Μ9, Μ26.
Ωστόσο έρχονται παράλληλα και νέες ποικιλίες, οι οποίες σε συνδυασμό με τα νέα σχήματα θα φέρουν μια μικρή επανάσταση στην ελληνική δενδροκομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τις μηλιές είναι οι ποικιλίες
Forlady® και Modi®.
Πιο αναλυτικά, οι κυριότερες σύγχρονες ποικιλίες που προωθούνται στην αγορά είναι οι παρακάτω:
● Από τις πρώιμες ποικιλίες, η ποικιλία Gala και ιδιαίτερα οι κλώνοι Gala Schniga, Anaglo, Brookfield Gala στις πεδινές περιοχές.
● Από τις όψιμες ποικιλίες, η ποικιλία Fuji και ιδιαίτερα οι κλώνοι Fuji Kiku 8 και Fuji Zhen Aztec. Επίσης, η ποικιλία Granny Smith σε πεδινές περιοχές.
● Από την ομάδα Red Delicius οι κλώνοι Red Chief, Superchief, Red Kan, Scarlet Spur, Red Cap για ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
● Από την ομάδα Golden Delicius, οι κλώνοι Golden Reinders, Golden Smoothee και Golden B.
● Από τις τριπλοειδείς ποικιλίες, οι ποικιλίες Red Jonaprince, Jonagored, Jonagold και με επικονιαστές δύο διπλοειδείς ποικιλίες για κανονική γονιμοποίηση στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
● Από τις σύγχρονες προστατευμένες (Breeder’s Rights) ποικιλίες μηλιάς οι Modi®, Goldrush®, Forlady®, Gold Chief-Gold Pink®, Gala Buckeye®, Fuji Fujiko®, Super Chief®, Jeromine®, Superchief Sandidge®
Η Fuji Fujiko® ωριμάζει αρχές Οκτωβρίου, εμφανίζει πολύ μεγάλη παραγωγικότητα, πολύ καλή διατηρισιμότητα πάνω από 8 μήνες και είναι ιδανική για χαμηλά υψόμετρα.
Η ποικιλία Superchief Sandidge® ωριμάζει μαζί με την ποικιλία Red Chief, έχει υψηλή παραγωγικότητα και διατηρισιμότητα μέχρι 7 μήνες.
H ποικιλία Forlady® είναι δημιουργία του Istituto Sperimentale, σε διασταύρωση των ποικιλιών Forum και Lady Williams, ωριμάζει αρχές Οκτωβρίου, έχει μεγάλη παραγωγικότητα και διατηρισιμότητα πάνω από 8 μήνες. Πρόκειται για νέα όψιμη ποικιλία με εξαιρετικό χρώμα και γεύση.
● Στις περιοχές που προβλέπεται εφαρμογή ολοκληρωμένης παραγωγής μήλων ενδείκνυται η ανθεκτική στο φουζικλάδιο ποικιλία Florina.
● Η ελληνική ποικιλία Φιρίκι συναντάται κατά βάση στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας.


Τα χαρακτηριστικά δύο από τις εξαγώγιμες ποικιλίες μήλου είναι τα παρακάτω:
Η ποικιλία Gold Chief® - Gold Pink ωριμάζει τέλη Σεπτεμβρίου, δίνει δέντρα μεσαίας ζωηρότητας, με πολύ καλή παραγωγικότητα και διατηρισιμότητα πάνω από 6 μήνες. Πρόκειται για νέα ποικιλία, που προήλθε από διασταύρωση Golden delicious και Starkrimson και είναι ανθεκτική στη σκουριά και το φουζικλάδιο.
Η ποικιλία Gala Buckeye® παρουσιάζει μεσαία ανθοφορία, ωριμάζει αρχές Αυγούστου και δίνει ζωηρό δέντρο, με πολύ μεγάλη παραγωγικότητα και καλή διατηρισημότητα μέχρι 6 μήνες. Πρόκειται για την πιο καλά χρωματισμένη
ποικιλία της «οικογένειας» Gala. Είναι πρώιμη και ιδανική για χαμηλά υψόμετρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου