Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Συνεχίζεται η διόρθωση στις α' ύλες λιπασμάτων.


Απόντες εξακολουθούν να είναι από την αγορά των πρώτων υλών οι παραγωγοί λιπασµάτων για µια ακόµη εβδοµάδα, µε τις κινήσεις να πραγµατοποιούνται µόνο µεταξύ των εµπόρων.


Η υποτονική αυτή τάση που κυριαρχεί στην αγορά εδώ και αρκετούς µήνες, διατηρεί τις τιµές σε ένα διορθωτικό κανάλι, που πλέον είναι πιο ήπιο απ ότι τον περασµένο ∆εκέµβριο. Η ζήτηση που έχει αρχίσει να κάνει την εµφάνιση της σε φιλολογικό επίπεδο για τον Φεβρουάριο υπολογίζεται στους 450.000 τόνους για την ουρία, ποσότητα που αναµένεται να καλυφθεί εύκολα.
Φαίνεται δηλαδή πως η ζήτηση έχει επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα από τους παραγωγούς λιπασµάτων, τη στιγµή που και οι αγρότες εκδηλώνουν πιο ήπιο ενδιαφέρον.
Η τιµή της κοκκώδους ουρίας υποχωρεί ελαφρά στα 395 δολάρια ο τόνος, παραµένοντας ωστόσο υψηλότερα από τα 357 δολάρια ο τόνος που σηµειώθηκαν την πρώτη εβδοµάδα του χρόνου. Σύµφωνα µε τους αναλυτές οι τιµές αυτές σηµειώθηκαν από κεκτηµένη ταχύτητα της αγοράς, η οποία υποχωρούσε µε ραγδαίους ρυθµούς και δεν αντιπροσωπεύουν την
πραγµατική τους αξία. ∆ιόρθωση κατά 10 δολάρια σηµειώνει και η prilled ουρία η οποία υποχωρεί στα 390 δολάρια ο τόνος.
Το UAN (διάλυµα ουρίας και νιτρικής αµµωνίας σε υγρή µορφή) σηµειώνει τη µεγαλύτερη υποχώρηση, αφού διαµορφώνεται πλέον στα 275 δολάρια ο τόνος, τιµή που είναι η χαµηλότερη που έχει σηµειωθεί από τον Σεπτέµβρη του 2010. Η τιµή της αµµωνίας διαµορφώνεται τυπικά στα 555 δολάρια ο τόνος, αφού σε αυτά τα επίπεδα πραγµατοποιήθηκε η τελευταία διαπραγµάτευση, ωστόσο στη φυσική αγορά οι διαπραγµατεύσεις πραγµατοποιούνται σε χαµηλότερα επίπεδα και η απουσία συµφωνιών αποδεικνύει πως οι τιµές βρίσκονται ακόµα σε πτωτική τροχιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου