Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Πληγωµένη αµυγδαλιά.


Για την αποφυγή της σήψης του λαιµού και των ριζών της αµυγδαλιάς από τον µύκητα φυτόφθορα θα πρέπει την περίοδο αυτή να γίνει προληπτική επάλειψη του κορµού µέχρι ένα µέτρο ύψος από το έδαφος και λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους µε βορδιγάλειο πάστα ή ψεκασµός µε ένα άλλο χαλκούχο µυκητοκτόνο στην ισχυρότερη δόση που συνιστάται από τον παρασκευαστή.

Στις περιπτώσεις που η ασθένεια έχει εκδηλωθεί θα πρέπει τα δέντρα που είναι ύποπτα να ξελακώνονται και να εξετάζονται στις περιοχές του λαιµού και των κύριων ριζών για την
ύπαρξη προσβολής. Εάν διαπιστωθεί προσβολή, θα πρέπει το µεταχρωµατισµένο τµήµα του φλοιού µαζί µε ζώνη 2 εκατοστών από τους γύρω υγιείς ιστούς να αφαιρείται.
Στη συνέχεια γίνεται απολύµανση των πληγών µε βορδιγάλειο πάστα. Αφού στεγνώσει καλά το φάρµακο, πρέπει να γίνει επάλειψη µε ένα σκεύασµα προστατευτικό πληγών. Τέλος τα ξερά δένδρα θα πρέπει να εκριζώνονται και να αποµακρύνονται από τον αγρό.
Σε περιοχές όπου υπήρξε πρόβληµα από τον µύκητα πολύστιγµα, που προκαλεί κηλίδωση και πτώση των φύλλων της αµυγδαλιάς, κατά την προηγούµενη περίοδο συνιστάται να ψεκαστούν τα φύλλα µετά την πτώση τους στο έδαφος µε πυκνό διάλυµα ουρίας για την καταστροφή του µολύσµατος και ενσωµάτωση αυτών στο έδαφος. Ας σηµειωθεί ότι οι ποικιλίες Ferragnes και Texas είναι ανθεκτικές στο πολύστιγµα.

Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου