Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά.


ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Βλαστικά Στάδια Βερικοκιάς:

Α Οφθαλμός σε λήθαργο
Β Φούσκωμα οφθαλμού
Γ Ροζ κορυφή
Δ Λευκή κορυφή

ΜΟΝΙΛΙΑ

Η ευαισθησία στις προσβολές από την ασθένεια, ξεκινάει από το στάδιο Γ (Ροζ μπουμπούκι) και συνεχίζεται σε όλη την περίοδο της ανθοφορίας, μέχρι την πτώση των πετάλων.


Βροχερός, ψυχρός και νεφοσκεπής καιρός είναι κατ’ εξοχήν ευνοϊκός για την ανάπτυξη της ασθένειας και την πραγματοποίηση μολύνσεων.

Διαπιστώσεις:

Βλαστικά Στάδια:

Υπερπρώιμες ποικιλίες: στάδιο Β-Γ.

Πρώιμες ποικιλίες   στάδια Α-B

Όψιμες ποικιλίες στα στάδια Α.

Οδηγίες :

Άμεσος ψεκασμός στις υπερπρώιμες ποικιλίες. Στις πρώιμες και όψιμες, να γίνει ψεκασμός όταν φτάσουν στο ευαίσθητο στάδιο Γ.

Τα δέντρα πρέπει να είναι προστατευμένα από την μονίλια, καθ’ όλη τη διάρκεια της άνθησης .

Φυτ/κά προϊόντα:

Θιράμ, Θειοφανέιτ –μεθύλ (1 επέμβαση ανάκαλλιεργητικη περίοδο), Ιπροντιόν, Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Προπικοναζόλ, Προχλοράζ,  Συπροντινίλ, (Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ).

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

1. ΜΟΝΙΛΙΑ
Οδηγίες:

Η ευαισθησία στις προσβολές από την ασθένεια ξεκινάει από το ροζ μπουμπούκι και συνεχίζεται μέχρι την πτώση των πετάλων και συνεπώς, αυτό το χρονικό διάστημα τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα. Άμεση επέμβαση στις υπερπρώιμες ποικιλίες.

Φυτ/κά
προϊόντα:

1. Ροδακινια: Ζιράμ,Θειοφανέιτ –μεθύλ (1 επέμβαση ανάκαλλιεργητικη περίοδο), Θιράμ, Ιπροντιόν, Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Προπικοναζόλ, Προχλοράζ(μέχρι την πτώσηπετάλων), Συπροντινίλ, (Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ).

2. Νεκταρινιά: Ιπροντιόν, Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Προπικοναζόλ, (Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ).

2. ΕΞΩΑΣΚΟΣ
Οδηγίες:

Η περίοδος που μεσολαβεί από την έκπτυξη του ακραίου φυλλοφόρου οφθαλμού και μέχρι τα φύλλα να αποκτήσουν το τελικό μέγεθος είναι κρίσιμη για την ασθένεια. Τα δένδρα πρέπει να είναι καλά προστατευμένα σ’αυτή την περίοδο.

Φυτ/κά προϊόντα:

Ζιράμ, Θιράμ, Κάπταν.

Σημειώσεις:

Κατά τον πρώτο ψεκασμό για την μονίλια, να προτιμάται η χρήση χαλκούχου σκευάσματος.

Επειδή έχουν παρατηρηθεί ανθεκτικά στελέχη σε διάφορες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καλό είναι να εναλλάσσονται στη σειρά των ψεκασμών, για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.

Μετά από βροχόπτωση συνιστάται η επανάληψη του ψεκασμού.

Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

H. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ

Πηγή:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου