Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον αγροτουρισμό.


Η ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων και επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας, με επιδίωξη τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας, στο πλαίσιο εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, καθώς και αύξησης της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητάς του, είναι ο σκοπός των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου που αφορά στον τουρισμό υπαίθρου, τους τουριστικούς λιμένες της χώρας και την αδειοδότηση των τουριστικών καταλυμάτων, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 12 Ιανουαρίου 2012.
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ο ελληνικός τουρισμός, έχει αποδείξει ότι αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας και σταθερή πηγή θέσεων εργασίας. Σκοπός του ΥΠΠΟΤ είναι να καταστεί, ο δυναμικός αυτός τομέας, όχημα για την έξοδο από την κρίση, επαναπροσδιορίζοντας κοινωνικές αξίες και
επιχειρηματικές πρακτικές.
Στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη της τοπικής παραγωγής, μέσα από ένα νέο, μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που σέβεται και αναδεικνύει το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της χώρας μας.
Στο πλαίσιο αυτό οι προωθούμενες ρυθμίσεις εστιάζουν σε 3 επιμέρους ζητήματα:
Την ανάπτυξη, οργάνωση και προώθηση δράσεων «Τουρισμού Υπαίθρου»
Τη δημιουργία νέων και αξιοποίηση υφιστάμενων τουριστικών λιμένων
Την απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέσω του συνδέσμου:

Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου