Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Αύξηση εξόδων – μείωση εσόδων σε γεωργία - κτηνοτροφία.


Ανοδικά κινήθηκαν τα έξοδα γεωργών και κτηνοτρόφων τον Οκτώβριο του 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2010, ενώ τα έσοδα κατέγραψαν σαφή μείωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Αναλυτικά, η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, με έτος βάσης το έτος 2005=100,0, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Οκτωβρίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2010, σημείωσε μείωση 3,8%, έναντι αύξησης 42,5%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Οκτώβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του
Σεπτεμβρίου 2011, σημείωσε αύξηση 21,7%, έναντι αύξησης 29,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2010.
Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2010 – Οκτωβρίου 2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2009 – Οκτωβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 6,8%, έναντι αύξησης επίσης 6,8%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Οκτωβρίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2010, σημείωσε αύξηση 7,6%, έναντι αύξησης 5,9%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά το μήνα Οκτώβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2011, σημείωσε αύξηση 0,4%, έναντι αύξησης 0,6%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2010.
Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2010 – Οκτωβρίου 2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2009 – Οκτωβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 9,0%, έναντι αύξησης 2,4%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 3,8%, το μήνα Οκτώβριο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2010, οφείλεται κυρίως στις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των ομάδων και προϊόντων των εκροών:

Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου