Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας στέκεται αλληλέγγυο στους ροδακινοπαραγωγούς του νομού Ημαθίας.


Το  Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αρ. 795/2011 απόφασή του


Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία

την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος και την  αποστολή του στα Υπουργεία Οικονομίας & Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε.:

      «Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας στέκεται αλληλέγγυο στους ροδακινοπαραγωγούς του νομού Ημαθίας οι οποίοι λίγες μέρες πριν τις γιορτές είναι ακόμα απλήρωτοι για το προϊόν που παρέδωσαν. Η οικονομική κρίση που σοβεί, καθιστά
απαράδεκτη και εξοντωτική οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή των παραγωγών που ως επί το πλείστον δεν έχουν άλλες πηγές εισοδήματος για να αντιμετωπίσουν τις αδήριτες ανάγκες επιβίωσης τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους.

      Καλούμε κάθε αρμόδιο για  το θέμα – ΑΤΕ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών – να πράξει το καθήκον και υποχρέωσή του, υποχρέωση που απορρέει τόσο από το συμβατικό όσο και από το ηθικό συναλλακτικό δίκαιο, ώστε να πληρωθούν άμεσα οι παραγωγοί το προϊόν των κόπων μιας ολόκληρης χρονιάς».

       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΓΚΕΚΑ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ


Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου