Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

ΟΣΔΕ 2012 : Τα δικαιολογητικά.


Από την ΕΑΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2012 και οι αγρότες – παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται καθημερινώς τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα κεντρικά γραφεία (οδός: Θεσσαλονίκης 20 στο Κιλκίς) προκειμένου να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία των δηλώσεων.

Σημειώνεται ότι απολύτου προτεραιότητας μέχρι και τις 9/06/2012 θα έχουν οι αγρότες – παραγωγοί που πρόκειται να υποβάλλουν δήλωση για πρώτη φορά.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι κατά την προσέλευση τους στα γραφεία της Ενωσης να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία παρατίθενται παρακάτω:
Δικαιολογητικά Δήλωσης Καλλιέργειας  2012
•      Αντίγραφο Ε9 ή Συμβόλαιο που αποδεικνύει την νόμιμη κατοχή του αγροτεμαχίου (υποχρεωτικό).

•      Βιβλιάριο τραπεζικού λογαριασμού (Φωτοτυπία 1η σελίδας).
•      Τιμολόγια – Καρτέλες για Σιτάρι Σκληρό – Βαμβάκι
•      Συμφωνητικά ενοικίασης (Φωτοτυπία). Η αναγραφή του ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι απαραίτητη.
•      Μητρώο κτηνιατρικής εκμετάλλευσης (Φωτοτυπία).
•      Αποφάσεις ένταξης προγραμμάτων και απόφαση ένταξης πρόωρης συνταξιοδότησης (Φωτοτυπία).
•      Απόφαση ένταξης νέων αγροτών
•      Απόφαση σχεδίου βελτίωσης
•      Βιβλιάριο ΟΓΑ (Φωτοτυπία). Για τους συνταξιούχους το απόκομμα πληρωμής σύνταξης.
•      ΑΜΚΑ (11 ψηφία).
•      Άδειες κυκλοφορίας γεωργικών μηχανημάτων
Δικαιολογητικά εξισωτικής αποζημίωσης 2012
1)  Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ( η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία μέχρι 15/5/2012 και αριθμό πρωτοκόλλου ).
2)  Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ( εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ).
3) Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους),  για τουλάχιστον 5 μήνες.
4) Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στο οποίο έχουν μεταβεί (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους), για τουλάχιστον 5 μήνες.
5) Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου που να βεβαιώνει την ιδιότητα (για Δασεργάτες, Αλιεργάτες, Εργάτες γης, μικροεπαγγελματίες, μόνιμους κατοίκους Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκους).
6) Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές: Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια).
7) Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες: Βεβαίωση Ασφαλιστικού Ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από συντάξεις).
8) Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες: Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κλπ), αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από επιδόματα.Πηγή: eidisis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου