Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Πλήρης ιχνηλασιμότητα με το σύστημα Itemtracker.


 Η εταιρεία ΑΡΚΑΦΡΟΖ Α.Ε. πρόσφατα εγκατέστησε και λειτουργεί σύστημα πλήρους ιχνηλασιμότητας στις εγκαταστάσεις της. Κατασκευαστής και προμηθευτής του συστήματος είναι η εταιρεία AgroSoft, που ειδικεύεται σε θέματα ιχνηλασιμότητας και οργάνωσης αποθηκών.

Η εταιρεία ΑΡΚΑΦΡΟΖ Α.Ε. πρόσφατα εγκατέστησε και λειτουργεί σύστημα πλήρους ιχνηλασιμότητας Itemtracker στις εγκαταστάσεις της.
Πρόκειται για το σύστημα Itemtracker, που λειτουργεί σε ενιαίο ενσύρματο και ασύρματο δίκτυο.
Το συνολικό πακέτο αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα: ● Εισαγωγή ειδών ● Παλετοποίηση και σήμανση ● Αποθήκευση συσκευασιών ● Παραγωγή ● Συσκευασία και σήμανση ● Παραγγελίες
● Πλήρης Ιχνηλασιμότητα ● Ανταλλαγή δεδομένων

με το εμπορικό πακέτο.
Τα είδη, αμέσως μετά την παραλαβή παλετοποιούνται, ταυτοποιούνται με ετικέτες, σκανάρονται και τοποθετούνται στα ψυγεία. Για κάθε εισαγωγή προμηθευτή δημιουργείται αυτόματα η παρτίδα εισαγωγής. Η παρτίδα ακολουθεί το είδος μέχρι να πωληθεί ή να διαλεχθεί. Τα μεν εμπορεύματα μπορούν άμεσα να διατεθούν στην αγορά, ενώ οι πρώτες ύλες θα πρέπει πρώτα να περάσουν από τη διαλογή ώστε να ταξινομηθούν με βάση ποιοτικά κριτήρια.
Ο προϊστάμενος παραγωγής αποφασίζει ποια είδη θα περάσουν για διαλογή. Δημιουργεί στο σύστημα μια διαλογή και στη συνέχεια εντοπίζονται οι παλέτες των ειδών, σκανάρονται και μεταφέρονται στα διαλογητήρια. Στο τέλος της διαλογής γίνεται η συσκευασία.
Σε κάθε συσκευασία επικολλάται ετικέτα. Το σύστημα Itemtracker είναι συνδεδεμένο με τις ζυγαριές της παραγωγής ώστε να είναι εύκολος, φιλικός και σωστός ο προγραμματισμός τους. Κάθε συσκευασία σκανάρεται και παλετοποιείται. Κάθε παλέτα φέρει ετικέτα με μοναδικό αριθμό σε μορφή γραμμωτού κώδικα. Οι παλέτες αποθηκεύονται και είναι έτοιμες για πώληση.
Παράλληλα και αυτόματα δημιουργείται το βιβλίο ιχνηλασιμότητας με τις παρτίδες εμπορίου. Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρούνται στο εμπορικό πακέτο και μεταφέρονται, αυτόματα, στο Itemtracker. Με τη βοήθεια των φορητών τερματικών συλλέγονται και σκανάρονται οι συσκευασίες των ειδών. Κάθε παραγγελία όταν ολοκληρώνεται μεταφέρεται αυτόματα στο εμπορικό πακέτο προκειμένου να εκδοθούν τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.
Έτσι παράλληλα με τις διαδικασίες της εταιρείας, δομείται η πλήρης αλυσίδα ιχνηλασιμότητας.
Τα οφέλη που προκύπτουν από το εν λόγω σύστημα, είναι: ● Μείωση κόστους ● Ταχύτερη και ορθότερη ολοκλήρωση διαδικασιών ● Πληρέστερη και καθολική εικόνα διαδικασιών διαλογής και εφοδιαστικής αλυσίδας ● Βελτίωση εικόνας του φυσικού αποθέματος
● Δημιουργία πληροφοριών για την επίλυση προβλημάτων πελατών ● Δημιουργία πλήρους ιχνηλασιμότητας ● Μείωση δρομολογίων στις αποθήκες ● Πλήρης σήμανση όλων των ειδών ● Εκσυγχρονισμός διαδικασιών και βελτίωση της εικόνας της εταιρείας

Πηγή:


http://www.agronews.gr/diatrofi-agrotourismos/sustimata-poiotitas/arthro/77929/pliris-ihnilasimotita-me-to-sustima-itemtracker/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου