Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Χαλκούχα σκευάσματα σε αχλαδιές.


Τα σκευάσματα που περιέχουν ως δραστική ουσία χαλκό εφαρμόζονται για βακτηριολογικές και μυκητολογικές ασθένειες της αχλαδιάς. Θα πρέπει να εφαρμόζονται με προσοχή επειδή ορισμένες ποικιλίες αχλαδιάς είναι ευαίσθητες στα ιόντα του χαλκού και παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα.


Ο χαλκός που περιέχουν τα σκευάσματα ως δραστική ουσία βρίσκεται υπό μορφή υδροξειδίου, οξειδίου (υποξειδίου) και οξειχλωριούχου του χαλκού. Για το βακτηριακό κάψιμο, ασθένεια της αχλαδιάς που προκαλείται από το βακτήριο Erwinia amylovora έχουν εγκριθεί αρκετά χαλκούχα σκευάσματα με δραστική ουσία χαλκό σε όλες τις παραπάνω μορφές και με ημερομηνία λήξης 31 Μαΐου 2014.

Copper oxychloride
Σκευάσματα με οξειχλωριούχο χαλκό για το βακτηριακό κάψιμο της αχλαδιάς είναι :
• Culin 50 WP, βρέξιμη σκόνη με περιεκτικότητα 50% κατά βάρος σε μεταλλικό χαλκό της Φάρμα –
Χημ ΑΒΕΕ
• Προχάλκ 50 WP, βρέξιμη σκόνη με περιεκτικότητα 50% κατά βάρος σε μεταλλικό χαλκό της Προφάρμ Α.Ε.

Copper hydroxide
Σκευάσματα με υδροξείδιο του χαλκού για το βακτηριακό κάψιμο της αχλαδιάς είναι :
• Kocide 2000 35 WG, βρέξιμοι κόκκοι, με περιεκτικότητα 35% κατά βάρος σε μεταλλικό χαλκό της DuPont Hellas AΒΕΕ
• Fancy 50 WP, βρέξιμη σκόνη με περιεκτικότητα 50% κατά βάρος σε μεταλλικό χαλκό της Φάρμα – Χημ ΑΒΕΕ
• Jade 40 WG, βρέξιμοι κόκκοι, με περιεκτικότητα 40% κατά βάρος σε μεταλλικό χαλκό της Hellafarm A.E.
• Hydromicron 50 WP, βρέξιμη σκόνη με περιεκτικότητα 50% κατά βάρος σε μεταλλικό χαλκό της Υβρίδια Ελλάς ΑΒΕΕ
• Hydro Blue 50 WP, βρέξιμη σκόνη με περιεκτικότητα 50% κατά βάρος σε μεταλλικό χαλκό της Υβρίδια Ελλάς ΑΒΕΕ

Copper oxide
Εγκεκριμένο σκεύασμα με οξείδιο του χαλκού για το βακτηριακό κάψιμο της αχλαδιάς είναι το Nordox 75 WG, βρέξιμοι κόκκοι, με περιεκτικότητα 75% κατά βάρος σε μεταλλικό χαλκό της Κ+Ν Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ

Εφαρμογές
Με τα παραπάνω χαλκούχα σκευάσματα που έχουν προληπτική – προστατευτική δράση αντιμετωπίζεται το βακτηριακό κάψιμο της αχλαδιάς με ψεκασμούς καλύψεως του φυλλώματος στα στάδια της πράσινης και μέχρι ρόδινης κορυφής. Σε περιπτώσεις μεγάλης προσβολής χρειάζονται ψεκασμοί το φθινόπωρο στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. Δόση η αναγραφόμενη στην ετικέτα του σκευάσματος. Γενικά για σκευάσματα με περιεκτικότητα 50% σε μεταλλικό χαλκό η δόση είναι 600 γραμ. σε 100 λίτρα νερό.

Πηγή:


http://www.agronews.gr/?pid=160&aid=77824&la=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου