Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Μια επανάσταση στη γεωργία θα λύσει το πρόβλημα της σίτησης.


Για να τρέφεται ο παγκόσμιος πληθυσμός, η γεωργική παραγωγή πρέπει να αυξάνεται κατά 3% ετησίως έως το 2030: προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρόκληση αυτή, οι εμπειρογνώμονες των χωρών με αναδυόμενη οικονομία θεωρούν απαραίτητη μια πράσινη επανάσταση που θα βασίζεται σε προγράμματα ευρείας κλίμακας, στην επιλογή των καλλιεργειών και στην καλύτερη συνεργασία.

Η πράσινη επανάσταση θα βασίζεται σε προγράμματα ευρείας κλίμακας, στην επιλογή των καλλιεργειών και στην καλύτερη συνεργασία.
Η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη. Με τη γεωργική γη που μειώνεται εξαιτίας της αστικοποίησης, της βιομηχανοποίησης, ο κόσμος πρέπει να αυξήσει τη γεωργική παραγωγικότητα σύμφωνα με βραζιλιάνους, ρώσους, ινδούς και κινέζους εμπειρογνώμονες που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο μιας μελέτης του Εconomist Intelligence Unit.

Μεταξύ 1990 και 2007, η αύξηση της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγής μόλις που ξεπέρασε το 2%, ένα ποσοστό ανεπαρκές δεδομένης της δημογραφικής ανάπτυξης.
"Απέναντι στις προκλήσεις που γνωρίζουν η ζήτηση από τη μια πλευρά, και οι αγορές από την άλλη, μια νέα γεωργική επανάσταση είναι απαραίτητη", είπε ο Τζικούν Χουάνγκ διευθυντής του κέντρου κινεζικής γεωργικής πολιτικής στη διάρκεια της παρουσίασης της μελέτης στο Παρίσι.
Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένοι ανησυχούν που βλέπουν να αποδυναμώνεται η ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγικότητας στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες.
"Οι ανεπτυγμένες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη δεν επένδυσαν όπως θα έπρεπε στη γεωργία τους", κρίνει ο Σενγκέν Φαν, ο γενικός διευθυντής του αμερικανικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Διεθνούς Επισιτιστικής Πολιτικής.
Αντίθετα, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες από αναδυόμενες οικονομίες, οι κυβερνήσεις των οικονομιών με ισχυρή ανάπτυξη επενδύουν πολλά στη γεωργική έρευνα, προτείνουν προγράμματα δανεισμού και ενισχύουν τις αγροτικές υποδομές.
Γι αυτούς η ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγικότητας περνά απαραιτήτως μέσα από την ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών της φυτικής επιλογής και κυρίως τις γενετικές τροποποιήσεις που θεωρούν ένα τομέα πρόσθετης επιτυχίας των γεωργικών οικονομιών τους.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Απόκτησης Εφαρμογών Βιοτεχνολογίας, το ήμισυ των καλλιεργειών των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών θα μπορούσαν να βρίσκονται στις χώρες του νότου.
Έτσι η Βραζιλία, με μια ανάπτυξη 20% μέσα σε ένα χρόνο, είναι η δεύτερη παγκοσμίως, με 300.000.000 στρέμματα.
Ανάμεσα σε άλλες προτάσεις, οι ειδικοί δίνουν έμφαση στη βελτίωση των υποδομών αποθήκευσης για την καταπολέμηση της σπατάλης (το ένα τρίτο στο ήμισυ της γεωργικής παραγωγής δεν φθάνει στα πιάτα μας).

Πηγή:


http://www.agronews.gr/?pid=160&aid=77543&la=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου