Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Πρόστιμα ύψους 637.500 ευρώ από τον ΕΦΕΤ.


Στην επιβολή 130 προστίμων, συνολικού ύψους 637.500 ευρώ, προχώρησε, το τελευταίο τρίμηνο, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού.
Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν, μετά από ελέγχους κλιμακίων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ, σε επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

    Οι κυριότερες παραβάσεις, που κατέγραψαν οι ελεγκτές του ΕΦΕΤ, αφορούσαν (το ποσοστό αναφέρεται στο σύνολο των καταγεγραμμένων παραβάσεων):


    - Στη διακίνηση και εμπορία ακατάλληλων- μη ασφαλών τροφίμων σε ποσοστό της τάξης του 28%.

    - Στη διαπίστωση ανεπαρκούς επιπέδου υγιεινής στους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας, των τροφίμων- ποσοστό 16,6%.

    - Στην ανυπαρξία ή στην ανεπαρκή εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου- ποσοστό 14%.

    - Στην έλλειψη άδειας λειτουργίας- ποσοστό 12%.

    - Στην ανεπάρκεια στον εξοπλισμό και στις υποδομές- ποσοστό 8,6%.

    Σε ό,τι αφορά το είδος των επιχειρήσεων, που διαπιστώθηκε να έχουν υποπέσει σε παραβάσεις, πρόκειται, κυρίως, για (το ποσοστό αναφέρεται στο σύνολο των ελεγχθέντων καταστημάτων):

    - Καταστήματα μαζικής εστίασης, σε ποσοστό της τάξης του 24,6%.

    - Σούπερ μάρκετ, σε ποσοστό 18,5%.

    - Επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων, σε ποσοστό 10,7%.

    - Κρεοπωλεία- ιχθυοπωλεία, σε ποσοστό της τάξης του 9,2%.

    - Αρτοποιεία- ζαχαροπλαστεία, σε ποσοστό 8,5%.

    - Εταιρείες αποθήκευσης και διανομής τροφίμων, σε ποσοστό 5,3%.

    - Βιομηχανίες, σε ποσοστό 3%.

    Όπως ανακοινώθηκε, για όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία, υπήρξε παραπομπή στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου