Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Απόφαση για ενισχύσεις ΠΣΕΑ 22,5 εκατ. ευρώ του 2009.


Στην εξασφάλιση 25 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΠΣΕΑ του διαστήματος Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2009 προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 3051/2011), το υπουργείο Οικονομικών διαθέτει για τις ανάγκες των ΠΣΕΑ του 2009 το ποσό των 25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,5 εκατ. ευρώ προορίζονται για την κάλυψη δαπανών του εκτιμητικού έργου του ΕΛΓΑ και άλλες υπηρεσιακές ανάγκες. Το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για τις ενισχύσεις υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, υπερβολική βροχόπτωση, υψηλές θερμοκρασίες), κατά τη συγκεκριμένη  χρονική περίοδο.
Να υπενθυμίσουμε ότι τα προγράμματα ΠΣΕΑ αποζημιώνουν τους δικαιούχους ανάλογα με την πορεία της ανασύστασης του φυτικού τους ή ζωικού κεφαλαίου. Στην απόφαση λαμβάνεται υπόψη έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης μέχρι ποσού ύψους 25.500.000 ευρώ για το έτος 2012, 17.000.000 ευρώ για το έτος 2013 και 10.000.000 ευρώ για το έτος 2014 «σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φ. 29/110−ΚΑΕ 2111 των ετών 2012−2014 για την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΣΕΑ από τον ΕΛ.Γ.Α.».
Η διοίκηση του Οργανισμού εκτιμά ότι οι πρώτες εκταμιεύσεις χρημάτων για λογαριασμό των δικαιούχων μπορούν να γίνουν μέσα στον Φεβρουάριο.

Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου