Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Χρηματοδότηση παραγωγών τεύτλων.


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, ανακοίνωας ότι προτίθεται να χρηματοδοτήσει, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013, τους δικαιούχους που θα ενταχθούν στη Δράση 2.3 για Ολοκληρωμένη Διαχείριση ζαχαρότευτλων, στο πλαίσιο του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις».
Έχει ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη από ανεξάρτητο μελετητή, η οποία προσδιορίζει τα στοιχεία με βάση τα οποία υπολογίζεται η αποζημίωση που θα μπορεί να λάβει ο δικαιούχος και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ένταξης της Δράσης στο ΠΑΑ μετά την πρώτη παρουσίασή της στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Η διάρκεια των δεσμεύσεων των δικαιούχων θα είναι 5ετής και έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι μέχρι το τέλος της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

Η προκήρυξη της Δράσης θα γίνει αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαμορφωθεί το σχετικό πρότυπο από τον Οργανισμό Πιστοποίησης ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου