Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Η ΠΕΝΑ προσκαλεί για την ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020.


Τη σύνταξη της έκθεσης ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020, που μαζί με τη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020 και ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2020, συμπληρώνουν τις τρεις ατμομηχανές της ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, όπως αποτυπώνονται στην μελέτη Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ επιθυμεί η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ.
Η απόφαση λήφθηκε στο διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΝΑ στην Κατερίνη (29/12/2011) ως ελάχιστη προσπάθεια συνεισφοράς στην καταγραφή των δυνατοτήτων και προοπτικών της ελληνικής υπαίθρου στο 2020, όπως ήδη έχει περιγραφή στην ανάλογη έκθεση EUROPE 202, και στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 202020, καθώς και στη δεκαετία ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 2011-2020 του ΟΗΕ, ενώ πολλές ανάλογες εκθέσεις δίνουν πολλά στοιχεία  προσανατολισμού για όσους θέλουν και μπορούν να έχουν μέλλον στον αγροτικό κόσμο στην Ελλάδα.

Οι σκέψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΝΑ τροφοδοτήθηκαν κυρίως από την πρόσκληση του Δρ Φώτη Βακάκη, όπως ακούστηκε στο Συνέδριο «CAPture-Το κοινό μέλλον της Υπαίθρου και της Πόλης, 27 Σεπτεμβρίου 2011», για την ανάγκη να διαμορφωθούν συνθήκες ευρείας συναίνεσης των Κοινωνικών Εταίρων ώστε να προσδιορισθεί η στρατηγική για την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου και η απαραίτητη συγκλίνουσα, προς τη στρατηγική αυτή, θεσμική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη από την πολιτεία.
Η πρόταση αφορά στην δημιουργία μιας νέας γενιάς επαγγελματιών αγροτών, ικανής, με οργανωμένη συλλογική δράση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και, με την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να προσφέρει αγροτικά προϊόντα πιστοποιημένων προδιαγραφών, που θέλουν οι καταναλωτές, και ανταγωνιστικού κόστους, τα οποία θα προσδιορίζουν, ανά μονάδα προϊόντος την μικρότερη συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση και την μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών.
Ο πρόεδρος της ΠΕΝΑ Βασίλης Γιαννόπουλος για την έναρξη της σύνταξης της έκθεσης ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020 προετοιμάζει διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, στις 12.00, σε αίθουσα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών-ΓΠΑ.
Η έκθεση ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020 θα στηριχθεί σε τουλάχιστον 3 περιφερειακές συναντήσεις Νέων Αγροτών στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη (17/3/2012), στην Θεσσαλία (26/5/2012) και μία ακόμα που δεν προσδιορίσθηκε ακόμα, στη διαπεριφερειακή συνάντηση της κεντρικής Μακεδονίας (Δεκέμβριος 2012) και βέβαια σε πολλές μικρότερες και στα εργαστήρια του 19ου Πανελλήνιου Συνέδριου Νέων Αγροτών (Πιερία, Σεπτέμβριος 2012).
Η ΠΕΝΑ με 170 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα το 2011 έχει δημιουργήσει την απαραίτητη βάση για την σύνθεση της έκθεσης ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020, που εκτιμάται ότι θα είναι μια πολύ σοβαρή συμβολή στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον του αγροτικού κόσμου, όπως έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν, με τις προτάσεις της ΠΕΝΑ.

Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου